Gói cước cam kết mobifone

Nội dung các gói cam kết:

Đối với tất cả các gói cam kết: cam kết sử dụng trả sau 24 tháng liên tục.

Loại số

Tên gói

Giá gói và điều kiện

Ưu đãi/Chu kỳ

Miễn phí gói Mobile Internet

1

CK1500 

- Giá gói: 1.500.000đ/chu kỳ

- Đặt cọc: 1.500.000đ

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

- 150 phút liên mạng trong nước. 

BMIU

CK1200 

- Giá gói: 1.200.000đ/chu kỳ

- Đặt cọc: 1.200.000đ

 

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

- 150 phút liên mạng trong nước. 

BMIU

CK1000 

- Giá gói: 1.000.000đ/chu kỳ

- Đặt cọc: 1.000.000đ

 

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

- 150 phút liên mạng trong nước. 

BMIU

CK800 

- Giá gói: 800.000đ/chu kỳ

- Đặt cọc: 800.000đ

 

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

- 150 phút liên mạng trong nước.

M120

CK500 

 

- Giá gói: 500.000đ/chu kỳ

 - Hạn mức ứng cước trước từ 1.000.000đ trở lên(*).

 

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

- 150 phút liên mạng trong nước.

M120

CK400 

- Giá gói: 400.000đ/chu kỳ

- Hạn mức ứng cước trước từ 1.000.000đ trở lên(*).

 

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

- 50 phút liên mạng trong nước.

M120

7

CK300

- Giá gói: 300.000đ/chu kỳ

Hạn mức ứng cước trước từ 1.000.000đ trở lên (nếu đăng ký kèm gói data) (*).

- 700 phút tới số di động MobiFone, Vinaphone và cố định VNPT toàn quốc

MIU

8

CK250

- Giá gói: 250.000đ/chu kỳ

 

- 700 phút tới số di động MobiFone, cố định VNPT toàn quốc 

M50

9

CK150

- Giá gói: 150.000đ/chu kỳ

- 700 phút tới số di động MobiFone, cố định VNPT toàn quốc

Không có


  Liên hệ với chúng tôi trên Facebook